ztraceno v překladu

přišlo mailem

Obecně
Skákal pes přes oves, přes zelenou louku.
Šel za ním myslivec, péro na klobouku.
Pejsku náš, co děláš, žes´ tak vesel stále?
Nevím sám, řek´ bych vám, hop a skákal dále...

Hanák
Skókal pések přes ovések, přes zelenó lóko.
Šél za ním meslivéc, péro na klobóko.
Pésko náš, co stvóřáš, že sa lóhníš z čoňo?
Neřéš mja konópko, valím rychlo, koňo...

Valach
Skáče hafik ces obilé, ces zelenú pastvínku.
Išél za nim střílač milé, na klobúku mrcínku.
Hafe víš, co robíš, že sa řechceš fčílkáj?
Nevím sám, vykuádám, hop, skočíl jak pílka...

Ostravák
Skače čuba přes obile, šibko hupe přes luku.
Za ňu chachar v kamizole, fájne brko v klobuku.
Kaj se vališ, co se chlameš, co se ščuřiš jako cyp?
Prd ti řeknu, take zname a zas vali do kajsik...

Brňák
Bere čokl glajze grýnó, hópe lúpink přes Kajzec.
Za nim kópe plótve rýnó, plotňák jégr na Oltec.
Co se pecní, těžké lochec? Kvaltuj fligny, haltni vály.
Žádné ánunk, čokl borec, migne cemrem a de pali...

Dement
Hopy hafhaf přes chramst-šumi, přes travyčka mňamy mňam.
Pán i flinta naňho čumi, sako z husi f čapce mam.
Hafik haf, co práca fuj, ze smých tlama šyroká?
Slovo já, fšak f tlamje hnuj, hopy hop jak divočág.


Nadstrážmistr Policie
Dne 18.8. t.r. jsem prováděl spolu s nstrm. Hyhlíkem pravidelnou obchůzku. Na konci ulice Polní jsme legitimovali osobu mužského pohlaví konající chůzi po poli spolu se psem, který skákal přes ječmen a proso. V osobě byl námi zjištěn M. Slivec v uniformě zaměstnance správy lesů. Muž i pes jevili známky rozjařenosti. Na přímý dotaz po příčině jejich veselí uvedl pes, že sám neví a pokračoval ve výše zmíněné činnosti. M. Slivec k dotyčné věci doznal, že pes skáče proto, že se nažral tzv. trávy. Provedli jsme zajištění obou pachatelů a sdělení obvinění z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů podle paragrafu 187 tr.zák.